Ubezpieczenia Medyczne

Grupowe Ubezpieczenie Zdrowotne LUX MED dla Klientów Spectra Dom Brokerski Sp. z o.o

Opolska 29, 61-433 Poznań / tel: (61) 659 01 01
Koordynator Grupy Otwartej dr Ewa Kasztelan / tel: +48 505 155 454

Pakiet Podstawowy – składka 72 zł miesięcznie / 200 zł miesięcznie Pakiet Rodzinny

 • Lekarze POZ i lekarze dyżurni/ Internista, pediatra, lekarz rodzinny
 • Konsultacje lekarskie 6 specjalistów/ dla dorosłych: chirurg ogólny, ginekolog, laryngolog, neurolog, okulista, urolog; dla dzieci: chirurg, laryngolog, neurolog, okulista , (ginekolog od 16.ż )
 • Zabiegi ambulatoryjne i pielęgniarskie 46 świadczeń/ m.in.: zabiegi chirurgiczne, ginekologiczne, laryngologiczne, ogólnolekarskie, okulistyczne, znieczulenia miejscowe
 • Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa 54 świadczenia/m.in.: krew (badania hematologiczne, koagulologiczne, biochemiczne, hormonalne, markery nowotworowe, serologiczne, diagnostyka infekcji), mocz, kał (badanie ogólne, posiew, antybiogram), testy paskowe, elektrokardiografia – EKG spoczynkowe, RTG, USG jamy brzusznej, spirometria i audiometria
 • Szczepienia przeciw grypie i tężcowi

Pakiet Standardowy – składka 78 zł miesięcznie / 224 zł miesięcznie Pakiet Rodzinny

 • Konsultacje lekarskie 19 specjalistów bez Lekarzy POZ dla dorosłych: chirurg ogólny, ginekolog, laryngolog, neurolog, okulista, urolog, alergolog, dermatolog, diabetolog, endokrynolog, gastroenterolog, hematolog, kardiolog, nefrolog, onkolog, ortopeda, pulmonolog, proktolog, reumatolog; dla dzieci: chirurg, neurolog, okulista, ortopeda , ( ginekolog od 16.ż )
 • Zabiegi ambulatoryjne i pielęgniarskie 55 świadczeń m.in.:alergologiczne, chirurgiczne, dermatologiczne, ginekologiczne, laryngologiczne, ogólnolekarskie, okulistyczne, ortopedyczne, znieczulenia miejscowe
 • Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa 270 świadczeń m.in:krew (badania hematologiczne, koagulologiczne, biochemiczne, hormonalne, markery nowotworowe, serologiczne, diagnostyka infekcji), mocz, kał, bakteriologia, cytologia, mykologia, testy paskowe, elektrokardiografia – EKG spoczynkowe, próba wysiłkowa, RTG, USG, endoskopia, rezonans magnetyczny głowy, tomografia komputerowa głowy, spirometria, audiometria, mammografia

Pakiet Rozszerzony – składka 100 zł miesięcznie / 315 zł miesięcznie Pakiet Rodzinny

 • Lekarze POZ i lekarze dyżurni Internista, pediatra, lekarz rodzinny
 • Konsultacje lekarskie 19 specjalistów dla dorosłych: chirurg ogólny, ginekolog, laryngolog, neurolog, okulista, urolog, alergolog, dermatolog, diabetolog, endokrynolog, gastroenterolog, hematolog, kardiolog, nefrolog, onkolog, ortopeda, pulmonolog, proktolog, reumatolog; dla dzieci: chirurg, neurolog, okulista, ortopeda, ( ginekolog od 16 r.ż)
 • Zabiegi ambulatoryjne i pielęgniarskie 55 świadczeń m.in.:alergologiczne, chirurgiczne, dermatologiczne, ginekologiczne, laryngologiczne, ogólnolekarskie, okulistyczne, ortopedyczne, znieczulenia miejscowe
 • Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa 460 świadczeń m.in. krew (badania hematologiczne, koagulologiczne, biochemiczne, hormonalne, markery nowotworowe, serologiczne, diagnostyka infekcji), mocz, kał, bakteriologia, cytologia, mykologia, toksykologia, testy paskowe,elektrokardiograficzne – EKG spoczynkowe, próba wysiłkowa, Holter, Holter RR, RTG, USG, endoskopia, rezonansmagnetyczny kontrastem, tomografia komputerowa z kontrastem, spirometria, uroflowmetria, audiometria, pole widzenia, adaptacja w ciemności, pachymetria, mammografia, densytometria, EEG
 • Szczepienia przeciw grypie i tężcowi
 • Prowadzenie ciąży
 • Testy alergiczne

Pakiet Kompleksowy – składka 143 zł miesięcznie / 440 zł Pakiet Rodzinny

 • Lekarze POZ i lekarze dyżurni Internista, pediatra, lekarz rodzinny
 • Konsultacje lekarskie 27 specjalistów dla dorosłych: chirurg ogólny, ginekolog, laryngolog, neurolog, okulista, urolog, alergolog, dermatolog, diabetolog, endokrynolog, gastroenterolog, ginekolog endokrynolog, hematolog, kardiolog, nefrolog, onkolog, ortopeda, pulmonolog, proktolog, reumatolog;chirurgii naczyniowej, chirurgii onkologicznej, chorób zakaźnych, hepatologii, immunologii, neurochirurgii, rehabilitacji medycznej;
  dla dzieci 18 specjalistów: chirurg, dermatolog, neurolog, okulista, ortopeda, laryngolog,alergologii, endokrynologii, gastroenterologii, kardiologii, nefrologii, pulmonologii, rehabilitacji medycznej, reumatologii, urologii , (ginekolog od 16 r. ż )
 • Konsultacje specjalistów psychiatra, psycholog, seksuolog, logopeda, androlog
 • Konsultacje profesorskie
 • Zabiegi ambulatoryjne i pielęgniarskie 86 świadczeń/ m.in.: alergologiczne, biopsje cienkoigłowe wraz z badaniem hist.-pat., chirurgiczne, dermatologiczne, ginekologiczne, laryngologiczne, ogólnolekarskie, okulistyczne, ortopedyczne, znieczulenia miejscowe
 • Diagnostyka laboratoryjna i obrazowa 733 świadczenia m.in. krew (badania hematologiczne, koagulologiczne, biochemiczne, hormonalne, markery nowotworowe, serologiczne, diagnostyka infekcji), mocz, kał, bakteriologia, cytologia, mykologia, toksykologia, testy paskowe, elektrokardiografia – EKG spoczynkowe, próba wysiłkowa, Holter, Holter RR, Holter EVENT, RTG, USG, endoskopia, rezonans magnetyczny z kontrastem, tomografia komputerowa z kontrastem, spirometria, uroflowmetria, audiometria, tympanometria, pachymetria, pole widzenia, adaptacja w ciemności, GDX, OCT mammografia, densytometria, EEG, EMG, próba błędnikowa
 • Szczepienia przeciw grypie i tężcowi
 • Fizjoterapia zabiegi fizykoterapeutyczne i kinezyterapeutyczne; rehabilitacja narządu ruchu w zakresie rehabilitacji neurokinezjologicznej – 5 w ciągu roku
 • Wizyty domowe bez limitu wizyty z zakresu interny pediatrii lub medycyny rodzinnej, w miejscu zamieszkania z powodu nagłego zachorowania
 • Prowadzenie ciąży
 • Testy alergiczne
 • Ubezpieczenie kosztów leczenia w podróży zagranicznej z SU 300.000 zł oraz
  Następstw Nieszczęśliwych Wypadków – śmierć w NNW z SU 200.000 zł ,trwały uszczerbek na zdrowiu z SU 100.000 zł , OC z SU 200.000 zł , bagaż 2.500 zł
  zasięg: cały świat – ubezpieczenie turystyczne ,roczne TUiR Allianz Polska S.A/ ubezpieczeniem objęte są zaostrzenia i powikłania chorób przewlekłych

Kto może skorzystać z oferty?

Ubezpieczeniem zdrowotnym może zostać objęty Klient Indywidualny oraz jego Rodzina (małżonek lub partner oraz dzieci
do 26 r. ż.), który wypełnił i podpisał Deklarację przystąpienia oraz opłacił pierwszą składkę na rachunek wskazany przez Ubezpieczającego tytułem: imię i nazwisko Ubezpieczonego, PESEL

Ubezpieczonym Głównym może być osoba fizyczna, zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która w dniu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej ukończyła 18 lat i nie ukończyła 70 lat.

Współubezpieczonymi mogą być osoby fizyczne (Partner życiowy, Współmałżonek, lub Dziecko) wskazane przez Ubezpieczonego Głównego, zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które w dniu rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej nie ukończyły 70 lat, a w przypadku Dziecka nie ukończyły 26 lat.

Ubezpieczenie zdrowotne jest dostępne w dwóch Typach:
Indywidualnym iRodzinnym.

Gdzie można skorzystać z opieki medycznej?

Grupa LUX MED oferuje swoim Klientom dostęp do 87 placówek własnych i ponad 1000 współpracującychw Polsce.
Własne centra medyczne Grupy mieszczą się w dogodnych lokalizacjach w 19 miastach.

Jak korzystać z usług?

 • Termin wizyty lub badania w placówce własnej LUX MED (LUX MED i Medycyna Rodzinna) można zarezerwować
  za pośrednictwem:
  1. Portalu Pacjenta na www.luxmed.pl,
  2. Ogólnopolskiej infolinii pod numerem 22 33 22 888.
 • 24 godziny przed umówionym terminem wysyłamy SMS z przypomnieniem o wizycie.
 • Wizytę można odwołać:
  1. wysyłając SMS-a zwrotnego o treści „NIE”,
  2. online: logując się do Portalu Pacjenta lub korzystając
   z formularza odwołanie rezerwacji na stronie www.luxmed.pl,
  3. kontaktując się z infolinią pod numerem 22 33 22 888.
 • Wizytę w placówce współpracującej można zarezerwować dzwoniąc bezpośrednio do placówki, w której chcemy zarezerwować wizytę lub osobiście – podczas wizyty.

Jak przystąpić do Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego?

 • Osoba zainteresowana przystąpieniem do Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego powinna zgłosić się do Przedstawiciela Spectra Dom Brokerski lub skontaktować mailowo na adres: ek@spectrabroker.pl w celu otrzymania formularza Deklaracji przystąpienia do Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego
 • Wypełniając Deklarację przystąpienia do Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego należy dokonać wyboru zakresu ubezpieczenia spośród dostępnych w ofercie.
 • Wypełnioną Deklarację Ubezpieczony przekazuje Przedstawicielowi Spectra Dom Brokerski który następnie wysyła ją do Ubezpieczyciela.
 • Przystąpienie do ubezpieczenia możliwe jest od 1-go dnia miesiąca pod warunkiem przekazania poprawnie wypełnionych dokumentów i opłacenia pierwszej składki do 15-go dnia miesiąca poprzedzającego okres ubezpieczenia.
 • Umowa zawierana jest na okres 1-go roku (Okres ubezpieczenia).

W trosce o komfort i bezpieczeństwo naszych Klientów wynegocjowaliśmy dla Państwa skrócony czas oczekiwania na konsultację ze specjalistami

Standardy dostępności w placówkach LUX MED. i Medycyny Rodzinnej (ECO)

Planowe wizytyu lekarzy pierwszego kontaktu:
 • internisty
 • lekarza rodzinnego lub pediatry

realizowane są w czasie do24 godzin (z wyłączeniem niedziel i świąt).

Planowe wizyty u lekarzy specjalistów:
 • ginekologa
 • chirurga
 • okulisty

realizowane są w czasie do 72 godzin (do 3 dni roboczych, z wyłączeniem niedziel i świąt).

Planowe wizytyu lekarzy specjalistów:
 • dermatologa
 • ortopedy
 • laryngologa
 • kardiologa
 • gastroenterologa
 • neurologa
 • urologa

oraz planowe badania:

 • RTG
 • USG (z wyłączeniem ortopedycznego)
 • mammografia

realizowane są w czasie do 168 godzin (do 7 dni roboczych, z wyłączeniem niedziel i świąt).

Planowe wizyty u lekarzy specjalistów:
 • endokrynologa
 • nefrologa
 • onkologa
 • alergologa
 • diabetologa

realizowane są w czasie do 240 godzin (do 10 dni roboczych, z wyłączeniem niedziel i świąt).

Planowe wizyty u lekarza specjalisty:
 • hematologa

oraz planowe badanie:

 • USG ortopedyczne

realizowane są w czasie do 360 godzin (do 15 dni roboczych, z wyłączeniem niedziel i świąt).

Planowa wizyta u lekarzy medycyny pracy realizowana jest w ciągu 1 dnia roboczego. Oczekiwanie na wizytę wynosi do 3 dni roboczych od czasu uzyskania wszystkich wyników badań koniecznych do orzeczenia.

Pilna wizyta u lekarza internisty lub lekarza rodzinnego, podyktowana nagłym lub szybko postępującym pogorszeniem stanu zdrowia, realizowana jest do 12 godzin.

Pacjenci są diagnozowani i leczeni zgodnie z najnowszymi uznanymi wytycznymi postępowania medycznego. Przypadki trudne diagnostycznie konsultowane są z autorytetami w danej dziedzinie i/lub członkami Rady Naukowej. Pacjent informowany jest przez lekarza o nieprawidłowych wynikach badań.

Uwaga
 • W przypadku rezygnacji Pacjenta z możliwości skorzystania z umówionej wizyty/ umówionego badania, Pacjent jest zobowiązany do odwołania wizyty/badania z wyprzedzeniem co najmniej 24 godzin przed planowaną godziną wizyty/badania.
 • Zleceniodawca zobowiązuje się, iż w przypadku rezygnacji Pacjenta z możliwości skorzystania z umówionej wizyty/ umówionego badania, Pacjent odwoła wizytę/badanie z wyprzedzeniem co najmniej 24 godzin przed planowaną godziną wizyty/badania.
 • W przypadku niestawienia się Pacjenta na umówioną wizytę/badanie, Strony ustalają, iż niezrealizowanie przez Zleceniobiorcę wizyty/badania tego Pacjenta w terminach wskazanych w niniejszym załączniku, w okresie jednego miesiąca od godziny umówionej wizyty/badania, na którą Pacjent nie stawił się, nie będzie stanowić niewykonania ani nienależytego wykonania niniejszej Umowy.