Broker

Współpracując z nami otrzymujecie Państwo nieodpłatne doradztwo ubezpieczeniowe. Sporządzamy analizę ryzyk i stanu ubezpieczenia firmy, ustalamy długofalową strategię i na tej bazie opracowujemy program ubezpieczenia. Inną atrakcyjną formą współpracy z Nami jest kompleksowe zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym. Rozpoczyna się ono rzeczywistą oceną potrzeb ubezpieczeniowych poprzez negocjacje z Towarzystwami ubezpieczeniowymi dotyczącymi ceny i zakresu po pomoc przy likwidacji szkód włącznie.  Zajmujemy się również przygotowaniem programów ubezpieczeniowych i polis generalnych. Tak przygotowana oferta zapewnia pełne pokrycie ryzyka ubezpieczeniowego w niezbędnym zakresie Przedkładając niniejszą ofertę gwarantujemy Państwu perfekcyjne wykonanie każdego zlecenia a nasze wieloletnie doświadczenie, terminowość i fachowość pracowników którymi dysponujemy stanowią nasz bezsporny atut i przemawiają za współpracą z nami. Obsługujemy naszych klinetów na terenie całego kraju, współpracujemy z wieloma firmami brokerskim w Polsce. Możemy przygotować ofertę i omówić ofertę w języku niemieckim kliknij na : Deutsch .W naszej ofercie bardzo ważne miejsce zajmuje kilka grup ubezpieczeń, są to ubezpieczenia małych i średnich firm, ubezpieczenia finansowe, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej , ubezpieczenia flot samochodowych oraz grupowe pracownicze ubezpieczenia na życie. Ponadto oferujemy wszystko to co jest niezbędne do prawidłowej i kompleksowej obsługi zleceń. Optymalizujemy zawierane umowy, doradzamy i pośredniczymy w zawieraniu wszelkich ubezpieczeń oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe min

  • ubezpieczenia majątkowe od ognia i innych zdarzeń losowych,kradzieży,
  • ubezpieczenia kontraktów budowlanych i montażowych ( CAR i EAR )
  • odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności - deliktowej, kontraktowej,produktowej, zawodowej
  • ubezpieczeń finansowych : kredytu kupieckiego,należności celnych, wadium,gwarancji dobrego wykonania kontraktu, gwarancji zwrotu zaliczki, wierzytelności i gwarancji handlowych
  • ubezpieczeniach osobowych tj od następstw nieszczęśliwych wypadków
  • ubezpieczeniach grupowych
  • ubezpieczeniach życiowych